Pro zjednodušení orientace v jednotlivých branách, věžích, hradbách a objektech hradu jsem pojmenoval hlavní věže písmeny, a to od nejmohutnější věže horního hradu nad 3. branou ve směru hodinových ručiček po dolní hrad. Jedná se pouze o pomůcku, která má usnadnit orientaci v plánu hradu, nic víc.

   © 1997 - 2023 Václav Jokl  |  veškerá práva vyhrazena  |  Licenční podmínky

 

 

© 1997 - 2023 Václav Jokl
Licenční podmínky